ก่อน

ก่อน kalimba tabs

This easy kalimba tabs was arranged by JPM Kalimbatabs in C Major Standard Tuning. Watch, Listen and copy the free ก่อน kalimba tabs tutorials and give us your feedback.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Click below to find more Kalimba Tabs based of difficulty

Please give proper credits if you will be using this tab for your cover video

Tabs:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
VK
Tumblr
Reddit
WhatsApp
Telegram

Help Us Maintain the site!! Your Donation will be much appreciated!

Buy Me a Coffee at ko-fi.com
download kalimba tabs
Get our beta version of Kalimba tabs on Android! Download now and give us your feedback for improvement! See you there...
Letters Notation:

C E F G F E

C G E C E F

C° D° C° C°

A D° C°

G E (E F) C°

C (C A) G F A A

(F B) (E° G) (D D°)

G B D° E° D° (D G) (D G)

F° (F F°)(F F°) (E° G)

(F D°) (C D°) E° E

G E° E°

G° (E° E) D° G

E° B E° E°

F° (G° E) (G° G)

G° C° F° E°

F° F A F°

(C° F°)F° E° D°

(C D°) E° E G

E° E° G° (E° E)

D° G E° B

E° F° (G° E)(G° G)

G° C° F° E°

F° F A F°

(C° F°) F° E° D°

(C D°) E° E G

E° E° G° (E° E)

D° G E° B

E° F° (G° E)(G° G)

G° C° F° E° F° D F A

C° D° C° C°

E° G B D° D°

(C° C E G) G E C

Numbers Notation:

1 3 4 5 4 3

1 5 3 1 3 4

1° 2° 1° 1°

6 2° 1°

5 3 (3 4) 1°

1 (1 6) 5 4 6 6

(4 7) (3° 5) (2 2°)

5 7 2° 3° 2° (2 5) (2 5)

4° (4 4°)(4 4°) (3° 5)

(4 2°) (1 2°) 3° 3

5 3° 3°

5° (3° 3) 2° 5

3° 7 3° 3°

4° (5° 3) (5° 5)

5° 1° 4° 3°

4° 4 6 4°

(1° 4°)4° 3° 2°

(1 2°) 3° 3 5

3° 3° 5° (3° 3)

2° 5 3° 7

3° 4° (5° 3)(5° 5)

5° 1° 4° 3°

4° 4 6 4°

(1° 4°) 4° 3° 2°

(1 2°) 3° 3 5

3° 3° 5° (3° 3)

2° 5 3° 7

3° 4° (5° 3)(5° 5)

5° 1° 4° 3° 4° 2 4 6

1° 2° 1° 1°

3° 5 7 2° 2°

(1° 1 3 5) 5 3 1

Lyrics:
ก่อนท้องฟ้าจะสดใส ก่อนความอบอุ่นของไอแดด ก่อนดอกไม้จะผลิบาน ก่อนความฝันอันแสนหวาน ในใจไม่เคยมีผู้ใด จนความรักเธอเข้ามา ทำให้ดวงตาฉันเห็นความสดใส ข้างกายไม่เคยมีผู้ใด จนความรักเธอเมตตา เป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไป ก่อนดวงดาวจะเต็มฟ้า ก่อนชีวิตจะรู้คุณค่า ก่อนสิ้นศรัทธาจากหัวใจ ก่อนที่คนอย่างฉันจะหมดไฟ ในใจไม่เคยมีผู้ใด จนความรักเธอเข้ามา ทำให้ดวงตาฉันเห็นความสดใส ข้างกายไม่เคยมีผู้ใด จนความรักเธอเมตตา เป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไป บนโลกที่โหดร้าย เหลือเกิน ทั้งวิญญาณและหัวใจ ให้เธอครอบครอง ทั้งชีวิตให้สัญญา จะอยู่ จะสู้เพื่อเธอ ในใจไม่เคยมีผู้ใด จนความรักเธอเข้ามา ทำให้ดวงตาฉันเห็นความสดใส ข้างกายไม่เคยมีผู้ใด จนความรักเธอเมตตา เป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไป บนโลกที่โหดร้าย เหลือเกิน
Kindly leave your comments regarding this post below

Follow Us

5,525FansLike
120FollowersFollow
197FollowersFollow
13FollowersFollow

Popular

x