Tát Nhật Lãng Rực Rỡ

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Kalimba Tabs

This easy kalimba tabs was arranged by KAI KALIMBA in C Major Standard Tuning. Watch, Listen and copy the free Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) kalimba tabs tutorials and give us your feedback.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Click below to find more Kalimba Tabs based of difficulty

Please give proper credits if you will be using this tab for your cover video

Tabs:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
VK
Tumblr
Reddit
WhatsApp
Telegram

Help Us Maintain the site!! Your Donation will be much appreciated!

Buy Me a Coffee at ko-fi.com
download kalimba tabs
Get our beta version of Kalimba tabs on Android! Download now and give us your feedback for improvement! See you there...
Letters Notation:

G° F-A° A° A-C°° A° G-G° B
G° E-G° E° D° C° E-A
A G C-F-A C° C° C° D-D° E° D° C° D° C-E°
E G C

G° F-A° A° A-C°° A° G-G° B
G° E G° D° D° A-C°-E°
A G C-F-A C° D° E° D-D° E° G° C° E-A
C° B A

G° F-A° A° A-C°° A° G-G° B
G° E-G° E° D° C° E-A
A G C-F-A C° C° C° D-D° E° D° C° D° C-E°
E G C
G° F-A° A° A-C°° A° G-G° B
G° E G° D° D° A-C°-E°
A G C-F-A C° D° E° D-D° E° G° C° E-A
C F-C° A C° E° D-D° G G° E° D° C° E-A
A G C-F-A C° C° C° D-D° E° G° D° C-E° E G
C° B C-F-A C° E° D-D° G G° E° D° C° E-A
A G C-F-A C° D° E° D-D° C° A C° E-A

C F-C° A C° E° D-D° G G° E° D° C° E-A
A G C-F-A C° C° C° D-D° E° G° D° C-E° E G
C° B C-F-A C° E° D-D° G G° E° D° E° E-A
A G C-F-A C° D° E° D-D° C° A C° E-A

C G° F-A° A° A-C°° A° G-G° B
G° E-G° E° D° C° E-A
A G C-F-A C° C° C° D-D° E° D° C° D° C-E°
E G C
G° F-A° A° A-C°° A° G-G° B
G° E G° D° D° A-C°-E°
A G C-F-A C° D° E° D-D° E° G° C° E-A
C° B A

G° F-A° A° A-C°° A° G-G° B
G° E-G° E° D° C° E-A
A G C-F-A C° C° C° D-D° E° D° C° D° C-E°
E G C
G° F-A° A° A-C°° A° G-G° B
G° E G° D° D° A-C°-E°
A G C-F-A C° D° E° D-D° E° G° C° C-E-A

Numbers Notation:

5° 4-6° 6° 6-1°° 6° 5-5° 7
5° 3-5° 3° 2° 1° 3-6
6 5 1-4-6 1° 1° 1° 2-2° 3° 2° 1° 2° 1-3°
3 5 1

5° 4-6° 6° 6-1°° 6° 5-5° 7
5° 3 5° 2° 2° 6-1°-3°
6 5 1-4-6 1° 2° 3° 2-2° 3° 5° 1° 3-6
1° 7 6

5° 4-6° 6° 6-1°° 6° 5-5° 7
5° 3-5° 3° 2° 1° 3-6
6 5 1-4-6 1° 1° 1° 2-2° 3° 2° 1° 2° 1-3°
3 5 1
5° 4-6° 6° 6-1°° 6° 5-5° 7
5° 3 5° 2° 2° 6-1°-3°
6 5 1-4-6 1° 2° 3° 2-2° 3° 5° 1° 3-6
1 4-1° 6 1° 3° 2-2° 5 5° 3° 2° 1° 3-6
6 5 1-4-6 1° 1° 1° 2-2° 3° 5° 2° 1-3° 3 5
1° 7 1-4-6 1° 3° 2-2° 5 5° 3° 2° 1° 3-6
6 5 1-4-6 1° 2° 3° 2-2° 1° 6 1° 3-6

1 4-1° 6 1° 3° 2-2° 5 5° 3° 2° 1° 3-6
6 5 1-4-6 1° 1° 1° 2-2° 3° 5° 2° 1-3° 3 5
1° 7 1-4-6 1° 3° 2-2° 5 5° 3° 2° 3° 3-6
6 5 1-4-6 1° 2° 3° 2-2° 1° 6 1° 3-6

1 5° 4-6° 6° 6-1°° 6° 5-5° 7
5° 3-5° 3° 2° 1° 3-6
6 5 1-4-6 1° 1° 1° 2-2° 3° 2° 1° 2° 1-3°
3 5 1
5° 4-6° 6° 6-1°° 6° 5-5° 7
5° 3 5° 2° 2° 6-1°-3°
6 5 1-4-6 1° 2° 3° 2-2° 3° 5° 1° 3-6
1° 7 6

5° 4-6° 6° 6-1°° 6° 5-5° 7
5° 3-5° 3° 2° 1° 3-6
6 5 1-4-6 1° 1° 1° 2-2° 3° 2° 1° 2° 1-3°
3 5 1
5° 4-6° 6° 6-1°° 6° 5-5° 7
5° 3 5° 2° 2° 6-1°-3°
6 5 1-4-6 1° 2° 3° 2-2° 3° 5° 1° 1-3-6

Lyrics:
Loài hoa đẹp nhất thảo nguyên, là hoa Tát nhật lãng rực rỡ

mơ về cuối chân trời khắp nơi đều là hương hoa

Chàng trai lưu lạc ấy trong lòng có cô gái

Dù là ngàn dặm cũng ngoảnh đầu lại

Loài hoa đẹp nhất thảo nguyên, là hoa Tát nhật lãng rực rỡ

màu đỏ của sự mạnh mẽ, màu đỏ của sự sôi nổi

Chàng trai si tình ấy, trong tim có cô gái

Có một loại hạnh phúc gọi là thiên trường địa cửu

Trời có rộng bao nhiêu, rộng đủ lớn ta đi

Đường xa bao nhiêu, hạnh phúc dài bao nhiêu

đã nghe quen tiếng người chăn ngựa gảy tiếng đàn du dương

Yêu cánh đồng cỏ tươi tốt này

Hoa nở một màu đỏ, thỏa thích nở rộ

Dòng sông xa bao nhiêu, hạnh phúc dài thế nào

Quen với cuộc sống tự do tự tại của người du mục

Người yêu bên cạnh, mọi nơi đều là thiên đường

Loài hoa đẹp nhất thảo nguyên, là hoa Tát nhật lãng rực rỡ

mơ về cuối chân trời khắp nơi đều là hương hoa

Chàng trai lưu lạc ấy trong lòng có cô gái

Dù là ngàn dặm cũng ngoảnh đầu lại

Loài hoa đẹp nhất thảo nguyên, là hoa Tát nhật lãng rực rỡ

màu đỏ của sự mạnh mẽ, màu đỏ của sự sôi nổi

Chàng trai si tình ấy, trong tim có cô gái

Có một loại hạnh phúc gọi là thiên trường địa cửu
Kindly leave your comments regarding this post below

Follow Us

5,525FansLike
120FollowersFollow
197FollowersFollow
13FollowersFollow

Popular

x