Khó Vẽ Nụ Cười

Khó Vẽ Nụ Cười Kalimba Tabs

This easy kalimba tabs was arranged by KAI KALIMBA in 2°° 7° 5° 3° 1° 6 4# 2 1 3 5 7 2° 4°# 6° 1°° 3°° Tuning. Watch, Listen and copy the free Khó Vẽ Nụ Cười kalimba tabs tutorials and give us your feedback.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Click below to find more Kalimba Tabs based of difficulty

Please give proper credits if you will be using this tab for your cover video

Tabs:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
VK
Tumblr
Reddit
WhatsApp
Telegram

Help Us Maintain the site!! Your Donation will be much appreciated!

Buy Me a Coffee at ko-fi.com
download kalimba tabs
Get our beta version of Kalimba tabs on Android! Download now and give us your feedback for improvement! See you there...
Letters Notation:

F°# E-G° G B D-F°# F# A
D° D° C-E° D° D° C° G-B-D° D B
A C B C° E° D-F°# F#
G° F°# G-B-D° D B D F#
F°# E-G° G B D-F°# F# A
D° C-E° F°# G° D° B° G B
A° B° A-C° B° E° C
D° G-E° F°# G° A° B° D-A° F#
A-A° G° E-F°# G E° G B

F°# E-G° G B D-F°# F# A
D° D° C-E° E° D° C° E-G-B D
A B C° C E° D-F°# G° F#-F°#
A B D F# B

F°# E-G° G B D-F°# F# A
D° C-E° F°# G° D° B° G B
A° B° A-C° B° E° C
D° G-E° F°# G° A° B° D-A° F#
A-A° A° E-F°# G E° B G°

B° B° D° C-E° B° G-B° A° B° C E
A° B° E° B-D° B° B° A° B° G B
A° B° D° A-C° B° G° C E
E° D-A° G° G° A° B°
G D A B D°

B B D° C-E° B B A B C E
A B E° D-F°# B B A B D F#
E° E° F°# C-G° F°# E° G B° D-A° F#
G° F°# E-G° G E°

Numbers Notation:

4°# 3-5° 5 7 2-4°# 4# 6
2° 2° 1-3° 2° 2° 1° 5-7-2° 2 7
6 1 7 1° 3° 2-4°# 4#
5° 4°# 5-7-2° 2 7 2 4#
4°# 3-5° 5 7 2-4°# 4# 6
2° 1-3° 4°# 5° 2° 7° 5 7
6° 7° 6-1° 7° 3° 1
2° 5-3° 4°# 5° 6° 7° 2-6° 4#
6-6° 5° 3-4°# 5 3° 5 7

4°# 3-5° 5 7 2-4°# 4# 6
2° 2° 1-3° 3° 2° 1° 3-5-7 2
6 7 1° 1 3° 2-4°# 5° 4#-4°#
6 7 2 4# 7

4°# 3-5° 5 7 2-4°# 4# 6
2° 1-3° 4°# 5° 2° 7° 5 7
6° 7° 6-1° 7° 3° 1
2° 5-3° 4°# 5° 6° 7° 2-6° 4#
6-6° 6° 3-4°# 5 3° 7 5°

7° 7° 2° 1-3° 7° 5-7° 6° 7° 1 3
6° 7° 3° 7-2° 7° 7° 6° 7° 5 7
6° 7° 2° 6-1° 7° 5° 1 3
3° 2-6° 5° 5° 6° 7°
5 2 6 7 2°

7 7 2° 1-3° 7 7 6 7 1 3
6 7 3° 2-4°# 7 7 6 7 2 4#
3° 3° 4°# 1-5° 4°# 3° 5 7° 2-6° 4#
5° 4°# 3-5° 5 3°

Lyrics:
Anh sẽ chờ em
Dù biển xanh kia có cạn khô
Dù qua thêm bao kiếp
Anh vẫn sẽ chờ
Nhân thế khổ đau
Tìm hoài sao không thấy nhau
Người thương chẳng thương mình
Còn người không thương cứ theo ta cả một đời
Cây đã già nua
Chờ ngày chết cách xa cõi đời
Chiều hoàng hôn buông xuống phía tây nghẹn ngào
Uống chén tình say
Hoạ người thương trong bức tranh
Hoạ ánh mắt anh buồn
Hoạ nụ cười thêm trên nét môi
Nhưng sao không được
Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi
Hoạ vào nét môi anh nở cười tươi
Dòng lệ rớt rơi phai màu
Nhoè đi nụ cười khi ấy
Lòng thì đau đớn trong em khổ đau
Mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu
Vẫn hoạ thêm chiếc môi cười tiếp theo
Nhưng đau thấu trời
Cây đã già nua
Chờ ngày chết cách xa cõi đời
Chiều hoàng hôn buông xuống phía tây nghẹn ngào
Lỡ chén tình say
Hoạ người thương trong bức tranh
Hoạ ánh mắt anh buồn
Tìm nụ cười anh trên nét môi
Nhưng sao chẳng thấy
Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi
Hoạ vào nét môi anh nở cười tươi
Dòng lệ rớt rơi phai màu
Nhoè đi nụ cười khi ấy
Lòng thì đau đớn trong em khổ đau
Mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu
Vẫn hoạ thêm chiếc môi cười tiếp theo
Nhưng đau thấu trời
Khóc thật nhiều
Ngồi khóc thật nhiều
Khóc cho đời phong ba lắm đau mà chẳng nói ra
Đến khi già
Buồn hết một đời
Đớn đau này của anh sẽ cao hơn trời
Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi
Hoạ vào nét môi em nở cười tươi
Dòng lệ rớt rơi phai màu
Nhoè đi nụ cười khi ấy
Lòng thì đau đớn trong em khổ đau
Mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu
Vẫn hoạ thêm chiếc môi cười tiếp theo
Nhưng đau ai thấu
Vẫn hoạ thêm chiếc môi cười lần nữa
Nhưng đau ai thấu?
Kindly leave your comments regarding this post below

Follow Us

5,525FansLike
120FollowersFollow
197FollowersFollow
13FollowersFollow

Popular

x