Công Tử A

Công Tử A kalimba tabs

This easy kalimba tabs was arranged by Lotus Kalimba in C Major Standard Tuning. Watch, Listen and copy the free Công Tử A kalimba tabs tutorials and give us your feedback.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Click below to find more Kalimba Tabs based of difficulty

Please give proper credits if you will be using this tab for your cover video

Tabs:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
VK
Tumblr
Reddit
WhatsApp
Telegram

Help Us Maintain the site!! Your Donation will be much appreciated!

Buy Me a Coffee at ko-fi.com
download kalimba tabs
Get our beta version of Kalimba tabs on Android! Download now and give us your feedback for improvement! See you there...
Letters Notation:

A° G° A°-F A C
G-G° B D° E-E° G B A-A° C° E°
C°°-F A C° G-B° B D° C-G° E G C°
C°°-F A C° G-B° B D° B°-E B°-G B°-B
C°°-A C° E° E°°-F A C° D°°-G B D°
C°°-C E G C°

Numbers Notation:

6° 5° 6°-4 6 1
5-5° 7 2° 3-3° 5 7 6-6° 1° 3°
1°°-4 6 1° 5-7° 7 2° 1-5° 3 5 1°
1°°-4 6 1° 5-7° 7 2° 7°-3 7°-5 7°-7
1°°-6 1° 3° 3°°-4 6 1° 2°°-5 7 2°
1°°-1 3 5 1°

Lyrics:
Gōngzǐ lái shí tà xuě xíng
Suìmù tiān hán bǎ shī yín
Gōngzǐ shēng shēng shì nuǎn yáng
Chàng jǐn lísàn de shíguāng

Gōngzǐ guī qù qīngsī duàn
Yǐng qù rén kōng shēng shēng tàn
Gōngzǐ ruò néng jiě wǒ yì
Zhǐ yuàn yǔ jūn cháng xiāngbàn

Gōngzǐ ya
Zhǐ yuàn xiāngbàn
A
Gōngzǐ guī qù qīngsī duàn

Yǐng qù rén kōng shēng shēng tàn
Gōngzǐ ruò néng jiě cǐ yì
Zhǐ yuàn yǔ jūn cháng xiāngbàn
Gōngzǐ ya

Zhǐ yuàn xiāngbàn
A
Gōngzǐ ya
Zhǐ yuàn xiāngbàn

A
Shān yǒu mù xī mù yǒu zhī, xīn yuè gōngzǐ què bùzhī
Gōngzǐ ya
Kindly leave your comments regarding this post below

Follow Us

5,525FansLike
120FollowersFollow
197FollowersFollow
13FollowersFollow

Popular

x