Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Kalimba Tabs

This easy kalimba tabs was arranged by Minh Chau’s Melody in C Major Standard Tuning. Watch, Listen and copy the free Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên kalimba tabs tutorials and give us your feedback.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Click below to find more Kalimba Tabs based of difficulty

Please give proper credits if you will be using this tab for your cover video

Tabs:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
VK
Tumblr
Reddit
WhatsApp
Telegram

Help Us Maintain the site!! Your Donation will be much appreciated!

Buy Me a Coffee at ko-fi.com
download kalimba tabs
Get our beta version of Kalimba tabs on Android! Download now and give us your feedback for improvement! See you there...
Letters Notation:

G (G°C) E G E C E G
E° F° E° (C°C) E G E C
A (CEG) C° B C°
(CEG) D° C° D°
(CEG) C° B C° (C°CEG)
(CE) D E F G E (DB) G
(C°AE) B C° D° E° C° (DB) G
(AFC) G F G A

A (CG) E C
(FC) E F G E (DG) B D
(CE) D E F G E (DB) G B D°
(C°AE) B C° D° E° C° (DB) G
(AFC) G F G A
A (DG) B (C°E)
C° (AFF°) E° B D° (C°C) E G
(C°AE) D° E° C° (DGB) A G
(AFC) C D G (CE) (DG)
(C°AE) D° E° C° (EGB) A G
G (AFC) C° C° D° (DGBD°) G B D°
(E°C) D° C° D° E° G C° E° (GBD°) C° B C° (GBD°)
(C°AE) B A B C° E A C° (EGB) C° B A (EGB)
G (AFC) B C° B A (CEG) D° (C°E)
(FDF°) E° F° E° C° A (DGBD°) G B D°
(E°C) D° C° D° E° G C° E° (GBD°) C° B C° (GBD°)
(C°AE) B A B C° E A C° (EGB) C° B A (EGB)
G (AFC) B C° B A (CEG) D° (C°E)
G (FDF°) E° F° C° D° (C°C) E G

Numbers Notation:

5 (5°1) 3 5 3 1 3 5
3° 4° 3° (1°1) 3 5 3 1
6 (135) 1° 7 1°
(135) 2° 1° 2°
(135) 1° 7 1° (1°135)
(13) 2 3 4 5 3 (27) 5
(1°63) 7 1° 2° 3° 1° (27) 5
(641) 5 4 5 6

6 (15) 3 1
(41) 3 4 5 3 (25) 7 2
(13) 2 3 4 5 3 (27) 5 7 2°
(1°63) 7 1° 2° 3° 1° (27) 5
(641) 5 4 5 6
6 (25) 7 (1°3)
1° (644°) 3° 7 2° (1°1) 3 5
(1°63) 2° 3° 1° (257) 6 5
(641) 1 2 5 (13) (25)
(1°63) 2° 3° 1° (357) 6 5
5 (641) 1° 1° 2° (2572°) 5 7 2°
(3°1) 2° 1° 2° 3° 5 1° 3° (572°) 1° 7 1° (572°)
(1°63) 7 6 7 1° 3 6 1° (357) 1° 7 6 (357)
5 (641) 7 1° 7 6 (135) 2° (1°3)
(424°) 3° 4° 3° 1° 6 (2572°) 5 7 2°
(3°1) 2° 1° 2° 3° 5 1° 3° (572°) 1° 7 1° (572°)
(1°63) 7 6 7 1° 3 6 1° (357) 1° 7 6 (357)
5 (641) 7 1° 7 6 (135) 2° (1°3)
5 (424°) 3° 4° 1° 2° (1°1) 3 5

Lyrics:
Mưa từng giọt thấm ướt trên vạt áo
Như lòng anh đang nhớ em dạt dào
Nhớ lần đầu gặp nhau
Vấn vương làm sao
Nhớ nụ cười quá ngọt ngào
Em từ đâu bước đến như làn gió
Mơ cùng nhau ta nắm tay hẹn hò
Lỡ yêu nụ cười đó
Chẳng ngại âu lo
Hạnh phúc đâu thể đắn đo
Ngày em đến thế gian ngọt ngào
Khiến lòng này xuyến xao
Anh chỉ muốn nói câu xin chào
Mà sao con tim nôn nao
Muốn cho cả thế giới
Được nhìn thấy em
Thấy mình bên nhau
Muốn ta sẽ mãi mãi
Cùng đi đến nơi
Ngắm muôn vì sao
Anh nghĩ
Duyên đã cho ta tìm thấy nhau
Thế nhưng bấy lâu em ở đâu
Ước cho tình yêu sẽ
Vĩnh viễn mãi như
Biển rộng sông sâu
Ước ta sẽ vĩnh viễn
Cùng nhau sống trong
Giấc mơ dài lâu
Anh ước
Yêu mãi em đến tận kiếp sau
Mỗi giây chúng ta
Cũng đều có nhau
Em từ đâu bước đến như làn gió
Mơ cùng nhau ta nắm tay hẹn hò
Lỡ yêu nụ cười đó
Chẳng ngại âu lo
Hạnh phúc đâu thể đắn đo
Ngày em đến thế gian ngọt ngào
Khiến lòng này xuyến xao
Anh chỉ muốn nói câu xin chào
Mà sao con tim nôn nao
Muốn cho cả thế giới
Được nhìn thấy em
Thấy mình bên nhau
Muốn ta sẽ mãi mãi
Cùng đi khắp nơi
Ngắm muôn vì sao
Anh nghĩ
Duyên đã cho ta tìm thấy nhau
Thế nhưng bấy lâu em ở đâu
Ước cho tình yêu sẽ
Vĩnh viễn mãi như
Biển rộng sông sâu
Ước ta sẽ vĩnh viễn
Cùng nhau sống trong
Giấc mơ dài lâu
Anh ước
Yêu mãi em đến tận kiếp sau
Mỗi giây chúng ta
Cũng đều có nhau
Muốn cho cả thế giới
Được nhìn thấy em
Thấy mình bên nhau
Muốn ta sẽ mãi mãi
Cùng đi khắp nơi
Ngắm muôn vì sao
Anh nghĩ
Duyên đã cho ta tìm thấy nhau
Thế nhưng bấy lâu em ở đâu
Ước cho tình yêu sẽ
Vĩnh viễn mãi như
Biển rộng sông sâu
Ước ta sẽ vĩnh viễn
Cùng nhau sống trong
Giấc mơ dài lâu
Anh ước
Yêu mãi em đến tận kiếp sau
Mỗi giây chúng ta
Cũng đều có nhau
Anh ước
Yêu mãi em đến tận kiếp sau
Mỗi giây chúng ta
Cũng đều có nhau
Mỗi giây chúng ta
Luôn có nhau
Kindly leave your comments regarding this post below

Follow Us

5,525FansLike
120FollowersFollow
197FollowersFollow
13FollowersFollow

Popular

x