Iingatan Ka

Iingatan Ka kalimba tabs

This easy kalimba tabs was arranged by Musicianne in C Major Standard Tuning. Watch, Listen and copy the free Iingatan Ka kalimba tabs tutorials and give us your feedback.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Click below to find more Kalimba Tabs based of difficulty

Please give proper credits if you will be using this tab for your cover video

Tabs:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
VK
Tumblr
Reddit
WhatsApp
Telegram

Help Us Maintain the site!! Your Donation will be much appreciated!

Buy Me a Coffee at ko-fi.com
download kalimba tabs
Get our beta version of Kalimba tabs on Android! Download now and give us your feedback for improvement! See you there...
Letters Notation:

G (A-C) G A E° (C°-C-E-G)
G (A-C) G A G° (E°-C-E-G)
C° (D°-D) F C° D° A° (D°-F°)
G (A-C) C° A (C–E-G)
G (A-C) G A E° (C°-C-E-G)
G (A-C) G A G° (E°-C-E-G)
C° (D°-D) F C° D° A° (D°-F°)
G (A-C) C° A (C–E-G)
(E°-G) F° A D° (E°-E) D° E° G
F° F° (F-F°) D° (D°-D)C° (G-B-D°)
(A-C) D° E° G F° G C° D° G E° (E°-C) A A A (A-C)
A D° E° G D° E° D° E° G
A° A° (A°-A) G° (G°-G) F° (G°-G-B-D°)
F° E° (F°-F) A C° A F D° E° F° (F°-F) A C° A F
D ° E° F° (A°-A) G° (G°-G) F° A° G° (G°-G) F° F° F G° (G°-G) B D° B
F° E° (G°-G) F° (F°-F) A C° A
F° E° (E°-G) F° (G-B-D°-F°) G B D° B
F° (F°-F) C°° C°° C° F° (F°-F) C°° (C°°-C°) E° (G-B-D°) G B D° B G
D° (D°-D) A° A° F A C° A F D° (C°-A-F) A C° A° (D°-F°)
C° (D°-D) C ° D° G F° F° F° F F° F° (G°-G) B D° B D°
F° E° (G°-G) F° (F°-F) A C° A
F° E° (E°-G) F° (G-B-D°-F°) G B D° B
F° (F°-F) C°° C°° C° F° (F°-F) A G° A° (A°-A) F° (F°-F) D° (G-B-D°- F°)
G° (A°-A) C° C° A (C°-C-E-G)
C° (D°-D) F° (F°-F) D° F° G° F° E° (G-B-D°-F°)

Numbers Notation:

5 (6-1) 5 6 3° (1°-1-3-5)
5 (6-1) 5 6 5° (3°-1-3-5)
1° (2°-2) 4 1° 2° 6° (2°-4°)
5 (6-1) 1° 6 (1–3-5)
5 (6-1) 5 6 3° (1°-1-3-5)
5 (6-1) 5 6 5° (3°-1-3-5)
1° (2°-2) 4 1° 2° 6° (2°-4°)
5 (6-1) 1° 6 (1–3-5)
(3°-5) 4° 6 2° (3°-3) 2° 3° 5
4° 4° (4-4°) 2° (2°-2)1° (5-7-2°)
(6-1) 2° 3° 5 4° 5 1° 2° 5 3° (3°-1) 6 6 6 (6-1)
6 2° 3° 5 2° 3° 2° 3° 5
6° 6° (6°-6) 5° (5°-5) 4° (5°-5-7-2°)
4° 3° (4°-4) 6 1° 6 4 2° 3° 4° (4°-4) 6 1° 6 4
2 ° 3° 4° (6°-6) 5° (5°-5) 4° 6° 5° (5°-5) 4° 4° 4 5° (5°-5) 7 2° 7
4° 3° (5°-5) 4° (4°-4) 6 1° 6
4° 3° (3°-5) 4° (5-7-2°-4°) 5 7 2° 7
4° (4°-4) 1°° 1°° 1° 4° (4°-4) 1°° (1°°-1°) 3° (5-7-2°) 5 7 2° 7 5
2° (2°-2) 6° 6° 4 6 1° 6 4 2° (1°-6-4) 6 1° 6° (2°-4°)
1° (2°-2) 1 ° 2° 5 4° 4° 4° 4 4° 4° (5°-5) 7 2° 7 2°
4° 3° (5°-5) 4° (4°-4) 6 1° 6
4° 3° (3°-5) 4° (5-7-2°-4°) 5 7 2° 7
4° (4°-4) 1°° 1°° 1° 4° (4°-4) 6 5° 6° (6°-6) 4° (4°-4) 2° (5-7-2°- 4°)
5° (6°-6) 1° 1° 6 (1°-1-3-5)
1° (2°-2) 4° (4°-4) 2° 4° 5° 4° 3° (5-7-2°-4°)

Lyrics:
Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang
Ang iyong pagmamahal ay makamtan
Kahit na sandali kita ay mamasdan
Ligaya’y tila ba walang-hanggan
Sana’y ‘di na magising kung nangangarap man din
Kung ang buhay na makulay ang tatahakin
Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha
‘Di ka na maninimdim
‘Pagka’t sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin
Iingatan ka, aalagaan ka
Sa puso ko ikaw ang pag-asa
Sa ‘ting mundo’y may gagabay sa iyo
Ang alay ko’y itong pagmamahal ko
May nagmamahal, aakay sa iyo
Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko
Buhay na kay ganda
Pangarap ko na makamtan ko na
Sana’y ‘di na magising kung nangangarap man din
Kung ang buhay na makulay ang tatahakin
Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha
‘Di ka na maninimdim
‘Pagka’t sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin
Iingatan ka, aalagaan ka
Sa puso ko ikaw ang pag-asa
Sa ‘ting mundo’y may gagabay sa iyo
Ang alay ko’y itong pagmamahal ko
May nagmamahal, aakay sa iyo
Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko
Buhay na kay ganda
Pangarap ko na makamtan ko na
Iingatan ka, aalagaan ka
Sa puso ko ikaw ang pag-asa
Sa ‘ting mundo’y may gagabay sa iyo
Ang alay ko’y itong pagmamahal ko
May nagmamahal, aakay sa iyo
Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko
Buhay na kay ganda
Pangarap ko na makamtan ko na
Pangarap ko na makamtan ko na
Kindly leave your comments regarding this post below

Follow Us

5,525FansLike
120FollowersFollow
197FollowersFollow
13FollowersFollow

Popular

x