ĐAU ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

ĐAU ĐỂ TRƯỞNG THÀNH Kalimba Tabs

This easy kalimba tabs was arranged by Minh Chau’s Melody in C Major Standard Tuning. Watch, Listen and copy the free ĐAU ĐỂ TRƯỞNG THÀNH kalimba tabs tutorials and give us your feedback.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Click below to find more Kalimba Tabs based of difficulty

Please give proper credits if you will be using this tab for your cover video

Tabs:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
VK
Tumblr
Reddit
WhatsApp
Telegram

Help Us Maintain the site!! Your Donation will be much appreciated!

Buy Me a Coffee at ko-fi.com
download kalimba tabs
Get our beta version of Kalimba tabs on Android! Download now and give us your feedback for improvement! See you there...
Letters Notation:

(E°C) E G (E°C) D° E° G° (G°G) B (GBD°)
(EAC°) (C°E) B C° G° (G°E) G (E°EGB)
E° G° (FA°) C” C” A° (B°G) B
(G°E) B° B° G° (AC°E°)
(DF°) G° F° E° (FAC°) A C° D° (DD°) G B G D°
(E°C) E G (E°C) D° E° G° (G°G) B (GBD°)
E° D° (EAC°) (C°E) B C° B° (B°G) B (G°D°)
E° G° (A°F) C°° C°° D°° (D°°G) B D°

(G°E) B° B° C°° (AC°°) C° F°
(AC°E°) F° E° C° (FAC°) A C° D° (DD°) G B D° G°
F° E° (CG) E G C° E°
D° C° (GBD°) E° D° C° B
C° B (EAC°) E A C° D° C°
A (EGB) C° B G E
C C (FA) C C° (GB) C° D° E° (CG) E
C° C° C D E (FA) C
E° (E°E) F° E° C° (C°G) E° (DD°) G
F° E° (CG) E G C° E°
D° C° (GBD°) E° D° C° B
C° B (EAC°) E A C° D° C°
A (EGB) C° B G E
C C (FA) C C° (GB) C° D° E° (CG) E
D° (D°F) C° D° E° (F°F) A C° E° (D°D) C° (C°C) E G C°

Numbers Notation:

(3°1) 3 5 (3°1) 2° 3° 5° (5°5) 7 (572°)
(361°) (1°3) 7 1° 5° (5°3) 5 (3°357)
3° 5° (46°) 1” 1” 6° (7°5) 7
(5°3) 7° 7° 5° (61°3°)
(24°) 5° 4° 3° (461°) 6 1° 2° (22°) 5 7 5 2°
(3°1) 3 5 (3°1) 2° 3° 5° (5°5) 7 (572°)
3° 2° (361°) (1°3) 7 1° 7° (7°5) 7 (5°2°)
3° 5° (6°4) 1°° 1°° 2°° (2°°5) 7 2°

(5°3) 7° 7° 1°° (61°°) 1° 4°
(61°3°) 4° 3° 1° (461°) 6 1° 2° (22°) 5 7 2° 5°
4° 3° (15) 3 5 1° 3°
2° 1° (572°) 3° 2° 1° 7
1° 7 (361°) 3 6 1° 2° 1°
6 (357) 1° 7 5 3
1 1 (46) 1 1° (57) 1° 2° 3° (15) 3
1° 1° 1 2 3 (46) 1
3° (3°3) 4° 3° 1° (1°5) 3° (22°) 5
4° 3° (15) 3 5 1° 3°
2° 1° (572°) 3° 2° 1° 7
1° 7 (361°) 3 6 1° 2° 1°
6 (357) 1° 7 5 3
1 1 (46) 1 1° (57) 1° 2° 3° (15) 3
2° (2°4) 1° 2° 3° (4°4) 6 1° 3° (2°2) 1° (1°1) 3 5 1°

Lyrics:
Yêu ai mà chẳng có lúc buồn
Thương ai rồi cũng đến lúc buông
Ừ thì anh phải đứng dậy thôi
Nhật ký cất đi rồi
Thôi nói ra làm gì lại càng thêm đau
Nếu quay thời gian đến lúc đầu, để nói rằng này chàng trai hãy nhớ cho
Người con gái cô đơn lắm đấy, tại sao không níu lấy
Để mất đi một người chỉ vì vô tâm
Có những điều mà anh muốn nói, không kịp đâu đã quá muộn rồi
Có những điều mà anh từng ngó lơ, lại là ước mơ bao người
Là tại anh, nỗi đau đi đến suốt đời
Khi yêu chỉ cần như thế
Chia tay có khi làm mình lớn lên
Mỗi khi buồn thì em cứ khóc, khóc thật to mỗi anh nghe thôi
Mỗi khi đau niềm đau cũng xé đôi vì anh vẫn yêu em nhiều
Dòng thời gian sẽ trôi để anh thấy rằng
Chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đâu
Nếu quay thời gian đến lúc đầu, để nói rằng này chàng trai hãy nhớ cho
Người con gái yê’u đuô’i lắm đấy, tại sao không níu lấy
Để mất đi một người chỉ vì vô tâm
Có những điều mà anh muốn nói, không kịp đâu đã quá muộn rồi
Có những điều mà anh từng ngó lơ, lại là ước mơ bao người
Là tại anh, nỗi đau đi đến suốt đời
Khi yêu chỉ cần như thế
Chia tay có khi làm mình lớn lên
Mỗi khi buồn thì em cứ khóc, khóc thật to mỗi anh nghe thôi
Mỗi khi đau niềm đau cũng xé đôi vì anh vẫn yêu em nhiều
Dòng thời gian sẽ trôi để anh thấy rằng
Chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đâu
Có những điều mà anh muốn nói, không kịp đâu đã quá muộn rồi
Có những điều mà anh từng ngó lơ, lại là ước mơ bao người
Là tại anh, nỗi đau đi đến suốt đời
Khi yêu chỉ cần như thế
Chia tay có khi làm mình lớn lên
Mỗi khi buồn thì em cứ khóc, khóc thật to mỗi anh nghe thôi
Mỗi khi đau niềm đau cũng xé đôi vì anh vẫn yêu em nhiều
Dòng thời gian sẽ trôi để anh thấy rằng
Chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đâu
Dòng thời gian sẽ trôi để anh thấy rằng
Chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đâu
Kindly leave your comments regarding this post below

Follow Us

5,525FansLike
120FollowersFollow
197FollowersFollow
13FollowersFollow

Popular

x