ลม NUM KALA

ลม NUM KALA kalimba tabs

This easy kalimba tabs was arranged by hugo k. in C Major Standard Tuning. Watch, Listen and copy the free ลม NUM KALA kalimba tabs tutorials and give us your feedback.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Click below to find more Kalimba Tabs based of difficulty

Please give proper credits if you will be using this tab for your cover video

Tabs:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
VK
Tumblr
Reddit
WhatsApp
Telegram

Help Us Maintain the site!! Your Donation will be much appreciated!

Buy Me a Coffee at ko-fi.com
download kalimba tabs
Get our beta version of Kalimba tabs on Android! Download now and give us your feedback for improvement! See you there...
Letters Notation:

(E° C) E° E° E° D° G°
(A C° E° E) E° E° E° D° (G° G)
(A° F) C°° A° G° A° G° E° D° E° G°
E G C° (A° F A C°) C°° A° G° A° C° D° (E° E)
G° E° D° (A C° E° E)
G° E° D° (A C° E)
A C° (D° D) E° ° E° D°
C° A (C° G) (G B D° D) G G°
C° A G (A C) (C° E G)
(A° F A C°) G° E° (G° E) G B
E° G° (D° D) F C° (G B D° D) C° A° C°° (G° C) E G C°
(A° F) A C° G° E° (G° E) G B G° E° (D° D) F
C° D° E° G° E° (G° G) B (G B D° D)
(A° F) C°° A° G° A° C° D° (E° ) G° E° D° (A C° E) A C° (D° D) E° D° E° D°
C° A (G D) (A C) C° E (C° C)

Numbers Notation:

(3° 1) 3° 3° 3° 2° 5°
(6 1° 3° 3) 3° 3° 3° 2° (5° 5)
(6° 4) 1°° 6° 5° 6° 5° 3° 2° 3° 5°
3 5 1° (6° 4 6 1°) 1°° 6° 5° 6° 1° 2° (3° 3)
5° 3° 2° (6 1° 3° 3)
5° 3° 2° (6 1° 3)
6 1° (2° 2) 3° ° 3° 2°
1° 6 (1° 5) (5 7 2° 2) 5 5°
1° 6 5 (6 1) (1° 3 5)
(6° 4 6 1°) 5° 3° (5° 3) 5 7
3° 5° (2° 2) 4 1° (5 7 2° 2) 1° 6° 1°° (5° 1) 3 5 1°
(6° 4) 6 1° 5° 3° (5° 3) 5 7 5° 3° (2° 2) 4
1° 2° 3° 5° 3° (5° 5) 7 (5 7 2° 2)
(6° 4) 1°° 6° 5° 6° 1° 2° (3° ) 5° 3° 2° (6 1° 3) 6 1° (2° 2) 3° 2° 3° 2°
1° 6 (5 2) (6 1) 1° 3 (1° 1)

Lyrics:
ลมเอ๋ยลมเจ้าผ่านพัด พาเธอมาให้เจอฉัน
ลมเอ๋ยลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไป
คนที่เคยอยู่เคียง แต่วันนี้เค้าอยู่ที่ไหน
เจ้าลมเอ๋ย เจ้าลมพัดไปแห่งใดกันหนา
ลมเอ๋ยลมเจ้าผ่านพบ เจอผู้คนนับหมื่นพัน
วอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับมา
นานแล้วนานเท่าไหร่ยังจดจำทุกคำสัญญา
เฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้ง
ลม เจ้าเอ๋ย ไฉนเลยไม่เคยจะหวนมา
ลม เจ้าขา พัดพาเธอมาได้ไหม
ลมเอยลมเจ้าผ่านพัด พาถ้อยคำรักจากฉัน
วอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอ
คนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอ
ว่าเมื่อไหร่เค้าจะได้เจอ ได้เจออีกครั้ง
ลม เจ้าเอ๋ย ไฉนเลยไม่เคยจะหวนมา
ลม เจ้าขา พัดพาเธอมาได้ไหม
ลมเอยลมเจ้าผ่านพัด พาถ้อยคำรักจากฉัน
วอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอ
คนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอ
ว่าเมื่อไหร่เค้าจะได้เจอ ได้เจออีกครั้ง
คนที่คอยตรงนี้ เฝ้ารอคอยทุกวันเวลา
เฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้ง
Kindly leave your comments regarding this post below

Follow Us

5,525FansLike
120FollowersFollow
197FollowersFollow
13FollowersFollow

Popular

x